قلم لمسی برای نقاشی، طراحی و نوشتن (بهترین قلم لمسی)

تا همین چند سال پیش مردم همه ی کار های نوشتاری و طراحی خود را با یک خودکار بر روی کاغذ انجام می دادند. با ظهور تکنولوژی و گرایش به سمت دنیای دیجیتالی، کم کم این نوشتن ها و طراحی ها بر روی تبلت و گوشی موبایل هوشمند پیاده شد و جای کاغذ و برگه […]