ارسال سفارشات از تاریخ 17 فروردین ماه

در پی تغطیلات عید و پس از آن جابجایی فروشگاه دیجی پخش، ارسال خریدهای شما کمی با تاخیر انجام شد. همانطور که می دانید ثبت سفارش از طریق سایت و نرم افزار در طول تعطیلات به قوت خود باقی بود. در پی اطلاعیه ای؛ تیم دیجی پخش سفارشات شما عزیزان را از تاریخ 17 فروردین […]