ارسال سفارشات از تاریخ 17 فروردین ماه

در پی تغطیلات عید و پس از آن جابجایی فروشگاه دیجی پخش، ارسال خریدهای شما کمی با تاخیر انجام شد. همانطور که می دانید ثبت سفارش از طریق سایت و نرم افزار در طول تعطیلات به قوت خود باقی بود. در پی اطلاعیه ای؛ تیم دیجی پخش سفارشات شما عزیزان را از تاریخ 17 فروردین […]

ارسال سفارشات تا 27 اسفند در سال 1401

همانطور که می دانید چیزی به آخر سال نمانده و به زودی وارد سال 1402 شمسی خواهیم شد. با توجه به تعطیلات نوروزی پیش رو، زمان ارسال سفارشات شما عزیزان متفاوت خواهد بود. در سال 1401، همکاران گرامی می توانید سفارشات خود را از طریق سایت و نرم افزار دیجی پخش به راحتی ثبت کنید. […]