همه چیز درباره ربات ChatGPT

طبیعتا همه ما در رابطه با ربات ها چیزهایی شنیده ایم و در رابطه با برخی از کارهایی که انجام می دهند، شگفت زده نیز می شویم. در واقع ربات ها، هوش های مصنوعی هستند که از انسان ها دستور می گیرند و به نوعی کار انسان ها را انجام می دهند. حتی در بسیاری […]