داغ شدن گوشی و راه حل هایی برای خنک کردن آن

آیا گوشی شما در برخی مواقع بیش از حد داغ می شود ؟ اما سوالی که برای کاربران به وجود می آید این است که این اتفاق به صورت خود به خود اتفاق می افتد یا علت داغ شدن گوشی استفغاد از برنامه خاصی است ؟ تشخیص داغ شدن گوشی کمی پیچیده و دشوار است. […]