حذف کردن رمز گوشی سامسونگ

بسیاری از کاربران دارای گوشی سامسونگ می باشند و ممکن است برایشان شرایطی پیش بی آید که رمز خود را فراموش نمایند. حتی ممکن است در شرایطی گیر کنند که نیاز به حذف رمز گوشی سامسونگ خود داشته باشند. این در حالی است که نمی خواهند هیچ یک از اطلاعات آن ها حذف شود و […]